Objectius

L’objectiu general de l’associació és oferir serveis de suport psicològic i emocional, mitjançant l’acompanyament dels voluntaris i de teràpies professionals als pacients i familiars de càncer hematològic.

Objectius concrets

 • Seleccionar i formar voluntaris i voluntàries en el coneixement concret dels càncers hematològics.
 • Disposar de diferents tipus de voluntariat: Hospitalari, domiciliari o testimonial, en funció de les necessitats concretes del malalt i del seu entorn familiar.
 • Proporcionar ajuda psicològica i suport emocional de professionals, especialitzats en oncologia.
 • Col·laborar en hospitals i centres sanitaris de referència.
 • Dur a terme activitats per contribuir en el finançament de l’associació.
 • Fer difusió dels nostres serveis a través de la pàgina web, facebook, twitter,, congressos, fires etc.

Objectius específics

 • Oferir teràpia psico-emocional a nivell individual, a la seu de l’associació, a la llar del pacient o bé al mateix hospital, per tal de facilitar l’adaptació del malalt o familiar en les diferents etapes de la malaltia.
 • Oferir a la família el suport dels voluntaris, per alliberar al “cuidador principal” durant algunes estones i facilitar el seu descans.
 • Oferir la possibilitat a la persona afectada de compartir la seva experiència amb un voluntari testimonial, que és una persona que ha superat una malaltia similar.
 • Acompanyar a aquells malalts que viuen sols, i ho necessiten, en els trasllats a l’hospital de dia per fer tractaments, a les proves mèdiques, etc.
 • Organitzar grups d’ajuda mútua: teràpia grupal, pels familiars dels pacients que necessiten compartir la seva experiència amb altres persones que es troben en la mateixa situació. Les sessions estan dirigides per una psicooncòloga.
 • Oferir formació continuada als voluntaris, adaptant-la a les seves demandes i necessitats.
 • Atendre, orientar i informar en les demandes dels usuaris
 • Participar en congressos, jornades i altres activitats per donar-nos a conèixer i tenir més visibilitat.

Serveis de l'associació

El suport psicoemocional el duem a terme a través del nostre equip de professionals sanitaris (teràpia individual i/o grupal) i del nostre equip de voluntaris (acompanyament hospitalari, domiciliari i testimonial).

Grups d'Ajuda Mútua

L’associació ofereix un espai de trobada on es duen a terme sessions dirigides per una psicòloga. Els pacients i familiars, poden reunir-se per compartir experiències, parlar, escoltar, aprendre i recolzar-se els uns amb els altres.

Tallers Terapèutics

Aquesta activitat va dirigida al col·lectiu de pacients, familiars i/o cuidadors i voluntaris.

L’objectiu dels tallers és tractar aquells temes què els preocupen, angoixen o simplement hi ha un interès per entendre i fer les coses de la millor manera possible.

Dirigits per una psicòloga, els participants reben informació detallada del tema a tractar i se’ls si ensenyen eines per afrontar millor les situacions, amb la finalitat de reduir i millorar l’estrès emocional. Es tracten temes com l’ansietat, l’autoestima, les pèrdues, etc.

Voluntariat

Voluntariat Hospitalari

Acompanyar i distreure són les principals funcions dels nostres voluntaris, que desenvolupen una tasca complementària a la dels professionals dels centres sanitaris. L’objectiu és oferir una atenció integral i més humana als pacients de càncer hematològic i familiars, facilitant així el descans del cuidador principal.

Voluntariat Domiciliari

L’associació posa a disposició de les persones malaltes que ho demanin un/a voluntari/a que, amb el compromís de destinar unes hores a la setmana, l’acompanyi a la seva llar, en els trasllats a l’hospital o en allò que necessiti en totes les etapes de la malaltia. En el cas que el pacient tingui la sort d’estar acompanyat per la seva família, el voluntari/a pot alliberar unes hores al cuidador principal.

Voluntariat Testimonial

Són aquelles persones que han passat per aquestes malalties i que, un cop recuperades, volen compartir les seves experiències amb altres malalts. Són voluntaris i voluntàries molt valuosos pel fet d’haver passat una situació molt semblant; el seu grau d’empatia i coneixement de la situació és molt alt. D’altra banda, són la cara positiva i optimista de la malaltia.

Teràpia Psicoemocional

Adaptació en les diferents etapes de la malaltia (diagnòstic, efectes secundaris dels tractaments, recaigudes, dol, final de vida). Ajuda psicològica per a la incorporació a la vida quotidiana un cop superada la malaltia.

Informació i Atenció

Presencial, telefònica, via correu i a través de les xarxes socials.