SiC

L’associació Suport i Companyia és una organització no governamental, sense ànim de lucre, creada al 2010 i declarada d’Utilitat Pública.

SiC neix de l’experiència vital d’un ex pacient de limfoma per millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars que pateixen algún tipus de càncer hematològic, a través de l’acompanyament en totes les etapes de la malaltia.

L'àmbit d'actuació de l'entitat és Catalunya i està acollida a la llei 4/2008 del Codi Civil de Catalunya.

Els serveis i activitats oferts no tenen cost pels usuaris.