Què fem

La nostra finalitat és oferir suport psicològic i emocional als pacients i familiars de càncer hematològic.

Xavier Roca, President

Serveis de l'associació

El suport psicoemocional l'oferim a través de:

- El nostre equip de professionals, que ofereixen teràpia individual i/o grupal.
- El nostre equip de voluntàris que ofereixen acompanyament hospitalàri, domiciliari i testimonial.

Acompanyar i distreure són les principals funcions dels nostres voluntaris, que desenvolupen una tasca complementària a la dels professionals dels centres sanitaris. L'objectiu és oferir una atenció integral i més humana als pacients de càncer hematològic i familiars, facilitant així el descans del cuidador principal.

L'associació posa a disposició de les persones malaltes que ho demanin un/a voluntari/a que, amb el compromís de destinar unes hores a la setmana, l'acompanyi a la seva llar, en els trasllats a l'hospital o en allò que necessiti en totes les etapes de la malaltia. En el cas que el pacient tingui la sort d'estar acompanyat per la seva família, el voluntari/a pot alliberar unes hores al cuidador principal.

Són aquelles persones que han passat per aquestes malalties i que, un cop recuperades, volen compartir les seves experiències amb altres malalts. Són voluntaris i voluntàries molt valuosos pel fet d'haver passat una situació molt semblant; el seu grau d'empatia i coneixement de la situació és molt alt. D'altra banda, són la cara positiva i optimista de la malaltia.

Adaptació a les possibles etapes de la malaltia (diagnòstic, efectes secundaris dels tractaments, recaigudes, dol, final de vida). Ajuda psicològica per a la incorporació a la vida quotidiana un cop superada la malaltia, aprenent a identificar els símptomes d'alerta i a preparar les revisions periòdiques.

L'associació ofereix un espai de trobada, amb sessions dirigides per professionals de la salut, on els afectats, malalts o familiars, poden reunir-se per compartir experiències, parlar, escoltar, aprendre i recolzar-se els uns amb els altres.

Presencial, telefònica, via correu i a través de les xarxes socials

Els nostres objectius principals

I Seleccionar i formar voluntaris i voluntàries en el coneixement concret dels càncers hematològics, així com en els valors de compromís, responsabilitat, respecte, que es requereixen per dur a terme un bon acompanyament. 

II Col·laborar en l'adaptació de les diferents etapes de la malaltia, oferint als afectats l'ajut del nostre equip professional: hematòloga, psicononcòloga, infermera consultora clínica i treballador social.

III Tenir cura de la família i especialment del cuidador principal, facilitant-li moments de descans.

IV Ampliar la xarxa de col·laboració amb centres sanitaris de referència, per estar més presents en més hospitals.