Objectius principals

La nostra finalitat és oferir suport psicològic i emocional als pacients i familiars de càncer hematològic.

Els nostres objectius principals

I Seleccionar i formar voluntaris i voluntàries amb coneixement sobre els càncers hematològics, així com en els valors de compromís, responsabilitat, respecte, que es requereixen per dur a terme un bon acompanyament. 

II Col·laborar en l'adaptació de les diferents etapes de la malaltia, oferint als afectats l'ajut del nostre equip professional: hematòloga, psicononcòloga, infermera consultora clínica i treballador social.

III Tenir cura de la família i especialment del cuidador principal, facilitant-li moments de descans.

IV Ampliar la xarxa de col·laboració amb centres sanitaris de referència per estar més presents en més hospitals.