Hospital Clínic

El 2017 signem un conveni de col·laboració per començar a formar part de l'Equip de la Unitat d'Atenció Domiciliaria, incorporant com a novetat la figura del voluntari dins d'aquest programa. Oferim acompanyament domiciliari a casa dels pacients que han estat trasplantats, afavorint d'aquesta manera que els malalts puguin recuperar-se a casa seva. La presència dels voluntaris proporciona temps lliure al cuidador principal i permet que els malalts que viuen sols puguin dur a terme aquest tipus de trasplantament.