Càncer hematològic

El càncer hematològic és un conjunt de neoplàsies de diferents tipus de cèl·lules i teixits de la sang.

La leucèmia aguda és una malaltia que s’origina en la medul·la òssia i pot ser, generalment, de dos tipus: mieloide o limfoide. La seva evolució és molt ràpida, per aquest motiu se la coneix com “aguda”.

Existeixen trastorns crònics que també s’originen en la medul·la com els mieloproliferatius crònics.

D’altra banda, quan l’alteració es produeix en els ganglis parlem d’un limfoma. Existeixen moltes varietats de limfoma en funció de la cèl·lula d’origen: B, T o NK. L’evolució pot ser indolent o agressiva també en funció del tipus histològic i les alteracions genètiques.

Dins de les discràsies de les cèl·lules plasmàtiques la més freqüent és el mieloma múltiple. Aquest es caracteritza per una marcada producció d’immunoglobulines (paraproteïna) que té com a conseqüència la falla renal i trastorns del metabolisme ossi.

Totes les neoplàsies hematològiques es tracten amb quimioteràpia o immunoteràpia. Només en alguns casos es manté una conducta expectant. Quan la quimioteràpia no dóna els resultats esperats es plantegen tractaments més agressius com un trasplantament i, a vegades, un trasplantament al·logènic.

Existeixen també trastorns benignes de la sang que es tracten amb teràpies immunosupressores intenses i trasplantament al·logènic, com ara l’aplàsia medul·lar greu.

Més informació: