Tipus de càncer hematològic

En l'actualitat, hi ha identificats més d'una desena de tipus de càncer hematològic, els més freqüents són els limfomes, les leucèmies i els mielomes. Que us explicarem a continuació amb…

1920 1440 veroma
¿Cómo tratar emocionalmente a un enfermo de cáncer?

Com tractar emocionalment un malalt de càncer?

Quan algú que coneixes és diagnosticat de càncer pot resultar difícil saber…

1920 1280 veroma
Grupos de Ayuda para pacientes con cáncer hematológico y sus familiares

Tractaments per al càncer hematològic

Els tractaments per al càncer hematològic són la quimioteràpia o immunoteràpia. Només…

1920 1280 veroma