2021

Persones Físiques

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, dret a deduir l’import de la donació en els següents percentatges:

  • Fins l’import de 150€ de donació, s’aplica una deducció del 80%.
  • A partir de 150€ de donació, s’aplica una deducció del 35%.
  • Import de donació igual o superior a 150€ durant dos anys consecutius, s’aplica una deducció del 40%.

Persones jurídiques

  • Donacions en general, s’aplica una deducció del 35%.
  • Import de donació igual o superior durant dos anys consecutius, s’aplica una deducció del 40%.